bezrobocie-marzec

Stopa bezrobocia w marcu 2019 r.

Elżbieta Rafalska – minister rodziny, pracy i polityki społecznej poinformowała, iż stopa bezrobocia w marcu wyniosła 5,9 proc. i w porównaniu do lutego spadła o 0,2 pkt. proc.

W marcu liczba bezrobotnych w Polsce spadła poniżej miliona. Obecnie wynosi 986 tys. osób zarejestrowanych w urzędach pracy. To spadek w ciągu miesiąca o 30,7 tys.

MRPiPS liczy na dalsze spadki bezrobocia. Na koniec roku może wynieść 5,5 proc.

– Największy spadek liczby bezrobotnych nastąpił w województwie lubuskim i był to spadek o 4,9 proc. liczby osób bezrobotnych. Ten spadek był większy również w kujawsko-pomorskimwarmińsko-mazurskim – powiedziała Rafalska, cytowana przez PAP.

– Szacujemy, że we wrześniu stopa bezrobocia może spaść do 5,2 proc., a na koniec roku wyniesie 5,5 proc. – dodała.

Blog, News