SMART – jak mądrze realizować swoje cele?

Coraz większymi krokami zmierza do nas Nowy Rok – czas kiedy króluje „ Ja już nigdy więcej!”, „w tym roku, to już na pewno dam radę”, „ pójdę w końcu na siłownię” czy też „koniec wyzysku – znajdę lepszą pracę!” – jednym słowem jest to czas kiedy analizujemy nasze tegoroczne dokonania i stwierdzamy, że jednak coś nam „tu nie gra” i „pora to zmienić”.

Większość z nas z Nowym Rokiem obiecuje sobie, że coś zmieni w swoim życiu czy otoczeniu i aby tego dokonać, musi znaleźć w sobie chęci i motywację. Jednakże będzie nam potrzebne coś jeszcze – CEL. No właśnie, samo stwierdzenie: „Będę miał lepszą pracę” nie wystarczy. Musimy jasno określić co chcemy osiągnąć i w jaki sposób tego dokonamy. Może nam w tym pomóc metoda SMART. Pewnie każdy już coś o niej słyszał lub dobrze ją zna, lecz warto przypomnieć o jej stosowaniu. Chciałabym ją poniżej krótko przytoczyć, gdyż może nam pomóc w nadchodzącym czasie.:)

Zacznijmy na początku – do czego właściwie służy metoda SMART? Metoda ta ma pomóc w prawidłowym wyznaczaniu celów, zarówno życiowych jak i zawodowych, które mamy zamiar zrealizować. Pod określeniem SMART kryje się: S – Specific, M – Measurable, A – Achievable, R – Relevant, T – Timely defined – są to cechy, którymi powinien charakteryzować się prawidłowo wyznaczony cel.

Specific

Wyznaczony przez nas cel nie może być zbyt ogólnie sformułowany. W prosty sposób powinniśmy dokładnie i szczegółowo nakreślić nasz cel. Między innymi należy sobie odpowiedzieć na następujące pytania:

  • (Who) Kto jest związany z celem?
  • (What) Co chcę osiągnąć?
  • (Where) Określ miejsce.
  • (When) Określ przedział czasu, w którym cel ma zostać osiągnięty.
  • (Which) Określ wymagania i ograniczenia związane z realizacją celu.
  • (Why) Określ przyczyny realizacji danego celu i korzyści płynące z osiągnięcia go.

Measurable

Cel powinien być mierzalny – pamiętajmy, że jeśli czegoś nie da się zmierzyć, to nie można tego osiągnąć. Cel powinien mieć ściśle określone parametry: kiedy się rozpoczyna; jakie ma etapy, kiedy uznajemy, że nadszedł kolejny; oraz kiedy kończymy.

Achievable

Cel powinien być również realny i osiągalny. Musimy się upewnić, że będziemy w stanie osiągnąć postawiony sobie cel. W przypadku gdy wyznaczymy sobie cel, którego nie da się osiągnąć, obniżymy zaufanie do samego siebie oraz postrzeganie własnej osoby. Cel nie powinien być również zbyt łatwy – jeśli szybko coś osiągniemy możemy się zniechęcić do kolejnych wyzwań.

Relevant

Cel musi być rzeczywisty, tak abyśmy mieli poczucie, że stanowi dla nas wyzwanie. Nie może być on zbyt łatwy ani zbyt abstrakcyjny. Cel powinien być ważnym krokiem naprzód a jednocześnie musi stanowić określoną wartość dla osoby realizującej go.

Timely defined

Cel musi być określony w czasie – powinniśmy dokładnie określić termin do kiedy chcemy go osiągnąć. Najczęściej występującym błędem w praktyce dotyczącym określania czasu jest przyjęcie nierealistycznego założenia, że wykonamy zadanie w zbyt krótkim terminie. Wtedy zazwyczaj nie udaje się nam ukończyć prac na czas.

Z ciekawostek dodam jeszcze, że metoda ta z czasem ewoluowała i tak przekształcić ją możemy w metodę SMARTER, gdzie znajdują się dodatkowo: E – Exciting oraz R – Recorded.

Excitng

Cel nie może być dla nas obojętny, powinien być ekscytujący, gdyż tylko taki cel może nas odpowiednio zmotywować do jego realizacji.

Recorded

Cel powinien zostać zapisany dzięki czemu nie dość, że o nim nie zapomnimy, nie będziemy mogli udać, że nigdy nie istniał, gdy ogarnie nas niechęć, to na dodatek spisanie go w widocznym miejscu może nas zmotywować do dalszego działania.

Mam nadzieję, że przypomnienie metody SMART pomoże nam odpowiednio sformułować, a co za tym idzie zrealizować nasze noworoczne nadchodzące cele. Pamiętajmy, że to głównie motywacja jest motorem pozwalającym nam na realizację naszych zamierzeń, powinniśmy ją trochę wspomóc przygotowując plan działania. Nie zrażajmy się jednak, gdy nasz plan będzie musiał zostać zmieniony. Najważniejsze to mieć cel „na oku” i starać się go sukcesywnie realizować.

News